ผลงานการสกรีน Plastisol ลงบนผ้า Cotton Semi ลาย Winter Sensation 2016 by CHANG